טופס הרשמה למועמדות לקבלת פרס לקידום הנגישות 2020

טופס הרשמה למועמדות לקבלת פרס לקידום הנגישות 2020 על שם שמחה לוסטיג ז"ל על פיתוח ו/או עשייה פורצת דרך לקידום הנגישות

טפסים המסומנים בכוכבית (*) אינם חובה.

שדות המסומנים ב-2 כוכביות (**) יש למלא רק אם הממליץ איננו המועמד.

לטופס יש לצרף:

  1. פרטים על מגיש הבקשה/הארגון (עד 200 מילים).
  2. תיאור הפרויקט לקידום הנגישות הכולל תיאור הפרויקט, מיקומו, המעורבים בפרויקט, תוך הדגשת ייעודו, מי קהל היעד שנהנה ממנו, פירוט והדגשת נקודות הצטיינותו (עד 350 מילים),
  3. יש להוסיף תמונות, מצגת קצרה שרטוטים עד 10 שקפים וסרטון קצר על נשוא הפרס – כל החומר יוגש במייל בלבד.
  4. הצהרת המועמד/ת כי לא הורשע/ה בעבירה אשר יש עמה קלון; אינם עומדים בפני הליך של פירוק ומסמכים המעידים כי ניהול הארגון הינו תקין, ע"פ הנוסח המצורף לטופס ההרשמה.
  5. צילום תעודת זהות של המגיש ו/או מסמכי ההתאגדות של הארגון.
  6. לפחות שני מכתבי המלצה מגורם שלישי, המנמקים את התרומה הייחודית של הפרויקט.

הועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מידע נוסף לגבי הפרויקט המוגש במידה ויידרש. 
לשאלות בלבד, יש לפנות למייל: access2020@aisrael.org

סגירת תפריט
×