הסדרי נגישות

נגישות ניידות:

 • חניות נכים בשפע (מתחם שמור לטובת חניות נכים), דרכי גישה, שירותי נכים, מעלית ושילוט, ריהוט נגיש.

נגישות למוגבלות שמיעה:

 • תמלול
 • תרגום לשפת הסימנים ללקויי שמיעה במליאה ובפיצולים על פי דרישה
 • מערכות עזר לשמיעה

נגישות למוגבלות ראייה

 • תיאור קולי במליאה
 • מערכות התמצאות
 • ניתן להיכנס עם כלבי נחייה
 • בוועידה סדר יום בפורמט מוגדל וברייל. באתר פורמט דיגיטלי נגיש

נגישות למוגבלות שכלית קוגניטיבית

 • תוכנית הכנס בפישוט לשוני.
 • פתק בקשת סיוע

נגישות לשפות:

 • תרגום סימולטני אנגלית / עברית

כללי

 • ניתן להיכנס עם חיות שירות

לבקשות מיוחדות צרו קשר דרך תפריט 'צור קשר' או כחלק מהליך ההרשמה.

הצהרת נגישות

האתר הונגש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתקנות נגישות לשרות לעניין הנגשת אתרי אינטרנט ובהתאם לתקן הישראלי 5568 להנגשת אתרי אינטרנט ובהתאם להנחיות W3C WCAG 2.0. .
במידה ויש לך הצעת שיפור או כל בעיית נגישות, נשמח שתפנו אלינו על מנת שנשפר.

ניתן גם לפנות לרכזת הנגישות זהר ישראלי במייל: zohar@aisrael.org

סגירת תפריט
×