הסדרי נגישות

נגישות ניידות:

 • חניות נכים בשפע (מתחם שמור לטובת חניות נכים), דרכי גישה, שירותי נכים, מעלית ושילוט, ריהוט נגיש.

נגישות למוגבלות שמיעה:

 • תמלול
 • תרגום לשפת הסימנים ללקויי שמיעה במליאה ובפיצולים על פי דרישה
 • מערכות עזר לשמיעה

נגישות למוגבלות ראייה

 • תיאור קולי במליאה
 • מערכות התמצאות
 • ניתן להיכנס עם כלבי נחייה
 • בוועידה סדר יום בפורמט מוגדל וברייל. באתר פורמט דיגיטלי נגיש

נגישות למוגבלות שכלית קוגניטיבית

 • תוכנית הכנס בפישוט לשוני.
 • פתק בקשת סיוע

נגישות לשפות:

 • תרגום סימולטני אנגלית / עברית

כללי

 • ניתן להיכנס עם חיות שירות

לבקשות מיוחדות צרו קשר דרך תפריט 'צור קשר' או כחלק מהליך ההרשמה.

ניתן גם לפנות לרכזת הנגישות זהר ישראלי במייל: zohar@aisrael.org

סגירת תפריט
×